Bu sigorta ile, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan riskler sebebiyle, Hayvancılık Bilgi Sistemi (HAYBİS) ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan aktif (içinde arı olan), plakalı, modern kovan niteliğindeki kovanlarda meydana gelen zararlar Genel Şartlar’a göre karşılanır.

Poliçe Teminatlarımız

a) Bu sigorta, aktif (içinde arı olan) kovanların;

  • Fırtına
  • Hortum
  • Yangın
  • Heyelan
  • Deprem
  • Taşıt Çarpması
  • Sel ve Su Baskını
  • Vahşi Hayvan Saldırısı
  • Kovanların nakliyesi esnasında çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb.

nedenler sonucu doğrudan doğruya uğradığı zararı temin eder.

b) Kovan sigorta bedeline arı kolonisi dâhildir.