Genişletilmiş Kasko Sigortası ile herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalı kişinin iradesi dışında araç hareket halindeyken ya da dururken hasara uğraması, çalınması, yanması , kaza vb.. aşağıdaki durumlarda sigortalı araç sahibine tazminat ödenmesini sağlamaktadır.

Genişletilmiş kasko poliçesi (full paket) ile teminat verilebilecek tüm kalemler tek seferde başka bir teminat vermeye mahal bırakmaksızın verilmektedir

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan araçlardan doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.