0533 133 89 66
Çiftlikönü Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No : 42 Süleymanpaşa/Tekirdağ
bilgi@barlassigorta.com

Tarım Sigortaları

İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortaları
2 Kasım 2022

İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortaları

Bu sigorta ile Tarım Sigortaları Havuzu, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı kuru tarım alanlarında üretimi yapılan buğday ürününde ilçe genelinde doğrudan neden olacağı verim kaybı, Türkiye İstatistik Kurumunun...
Devamı
Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortaları
2 Kasım 2022

Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortaları

Bu sigorta ile, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan riskler sebebiyle, Hayvancılık Bilgi Sistemi (HAYBİS) ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan aktif (içinde arı olan), plakalı, modern kovan niteliğindeki kovanlarda meydana gelen zararlar Genel...
Devamı
Su Ürünleri Hayat Sigortaları
2 Kasım 2022

Su Ürünleri Hayat Sigortaları

Bu sigorta ile, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen kapsam dâhilinde, Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı tesislerde yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türleri ile kafes ve ağlarda meydana gelen zararlar Genel Şartlar’a göre karşılanır. Poliçe Teminatlarımız a) Bu...
Devamı
Kümes Hayvanları Hayat Sigortaları
2 Kasım 2022

Kümes Hayvanları Hayat Sigortaları

Bu sigorta ile, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan, Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS) kayıtlı bio güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış, kapalı tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanlarına gelen...
Devamı
Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortaları
2 Kasım 2022

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortaları

Bu sigorta ile, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS) kayıtlı küçükbaş hayvanlarda meydana gelen zararlar, Genel Şartlar’a göre karşılanır. Poliçe Teminatlarımız Bu sigorta, işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması koşulu...
Devamı
Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortaları
2 Kasım 2022

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortaları

Bu sigorta ile, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS) kayıtlı büyükbaş hayvanlarda meydana gelen zararlar Genel Şartlar’a göre karşılanır. Poliçe Teminatlarımız a) Bu sigorta, işletmede yer alan sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması...
Devamı
Sera Sigortaları
2 Kasım 2022

Sera Sigortaları

Bu sigorta ile, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Örtü Altı Kayıt Sistemine uygun olarak, kayıt altına alınan ve risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabulü uygun görülen seralara ve içindeki ürünlere; poliçede belirtilen risklerin, doğrudan...
Devamı
Bitkisel Ürün Sigortaları
2 Kasım 2022

Bitkisel Ürün Sigortaları

Bu sigorta ile Tarım Sigortaları Havuzu, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan parsellerde yetiştirilen bitkisel ürünlerde, meyve ağaçları ve asmaların kendileri ile fidanlarında, bağ ve meyve bahçeleri için dolu...
Devamı