Nakliyat Sigortası ile ilgili sigortalanan malın Gemi, uçak, kamyon ya da tren gibi araçlar ile poliçede yer alan şartlar ve klozlar uyarınca taşınması sırasında hasar görmesi teminat altına alınmaktadır.

Aynı zamanda farklı bir yük taşıma sigortası olan Kıymet Taşıma Sigortası ürünümüz ile altın ve benzeri değerli madenler ve taşlar, mücevher, nakit para ve benzeri kıymetli malların taşıma aracı ile taşınması sırasında, bir kaza sonucunda zarar görmesi veya silahlı gasp ve soygun riskleri teminat altına alınmaktadırp>

Tam ziya, geniş ve dar teminat seçenekleriyle malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde zarar görmesinden, çarpma, devrilme, çarpışma, devrilme sonucu kısmi zararlara kadar pek çok riske karşı sigortalısına koruma sağlamaktayız