Bu sigorta ile, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan, Hayvancılık Bilgi Sistemine (HAYBİS) kayıtlı bio güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış, kapalı tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanlarına gelen zararlar Genel Şartlar’a göre karşılanır.

Poliçe Teminatlarımız

Bu sigorta ile teminat verilen kümes hayvanlarında:

  • Her türlü kaza ve zehirlenmeler,
  • Hortum, fırtına, deprem, heyelan ile sel ve su baskını,
  • Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler

nedeniyle, sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararlar teminat altına alınır.