Bireysel Emeklilik Sistemini genel şartları itibari ile izah etmek istersek çalışma hayatınız süresince yaptığınız düzenli tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak, oluşacak birikimle, çalışma döneminizde sahip olduğunuz yaşam standartlarını emeklilik döneminizde de devam ettirmeyi amaçlayan gönüllülüğe dayalı bir sistemdir. Bireysel Emeklilik Sistemi, kısaca BES, kendi imkanlarınızla emekli olmanızı sağlayan bir sistemdir. Normal şartlarda bir işte çalışarak veya isteğe bağlı olarak sigorta sahibi olursunuz. Yani devlet sigortanız olur. Ama bu sigortalar, sosyal güvenlik anlamında katma değere sahip olmadığı ve mevcut sistemin çökebilecek olma ihtimaline karşı, bireysel emeklilik sistemine dahil olabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sistemi mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olan ve devlet katkısı ile desteklenen bir sistem olup BES de emekli olmak için, ilk giriş tarihinizden itibaren 10 yıl süreyle sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşınızı tamamlamanız gerekmektedir. Bireysel emeklilik giriş yaşı minimum 18’dir. Bireysel emeklilik sistemine ne kadar erken girer ve sistemde kalarak ne kadar uzun süre katkı payı öderseniz, emeklilik birikiminiz de o kadar yüksek olacaktır.

• Bireysek emeklilik sözleşmesi süresi içinde tamamen sizin belirleyeceğiniz tutarlar üzerinden katkı payı tutarınızı değiştirebileceğiniz gibi aynı zamanda sözleşmesi süresi içinde katkı paylarınızı ödemeye ara da verebilirsiniz.

• Yıl içinde 6 defa fon dağılım oranınızı aynı zamanda 4 defa emeklilik planınızı değiştirebilirsiniz. Emekli olabilmeniz için 10 yıl süreyle sistemde kalmanız ve 56 yaşınızı doldurmanız yeterlidir.

• Emekliliğe hak kazanmadan önce dilediğiniz anda sistemden ayrılabilirsiniz.

• Emekliliğe hak kazandıktan sonra toplu para, programlı ödeme ya da yıllık gelir sigortası seçeneklerinden birini seçebilir veya hesabınızdaki tutarı bu seçenekler arasında paylaştırabilirsiniz.

Bireysel emeklilik sisteminde denetim mekanizması son derece sağlam ve güvenlidir.

Emeklilik şirketlerinin faaliyetleri T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından denetlenir. Şirketlerin yılda en az bir kere bağımsız dış denetim yaptırması zorunlu olduğu gibi, fonların hesap ve işlemleri, üçer aylık dönemler itibariyle bağımsız dış denetime tabidir. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izlenir.

Fon malvarlığı rehin edilemez , portföye ilişkin olarak yapılan işlemler haricinde teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dahil edilemez. Fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yılda en az bir kere denetimden geçer.