Bu sigorta ile Tarım Sigortaları Havuzu, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan parsellerde yetiştirilen bitkisel ürünlerde, meyve ağaçları ve asmaların kendileri ile fidanlarında, bağ ve meyve bahçeleri için dolu ağı ve örtü sistemlerinde; doğrudan neden olacağı maddi zararları sigorta bedeline kadar teminat altına alır.

Poliçe Teminatlarımız

  • Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskınının ürünlerde neden olduğu miktar kaybı
  • Dolunun yaş meyve, yaş sebze ve kesme çiçeklerde neden olduğu kalite kaybı

İsteğe Bağlı Seçebileceğiniz Teminatlarımız

  • Don riskinin yaş meyvelerde neden olduğu miktar kaybı
  • Dolu, dolu ağırlığı, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını risklerinin dolu ağı ve örtü sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan üründe neden olduğu zararlar
  • Yaban domuzunun tarla ürünlerinde, sebzelerde, fidanlarda ve çilekte neden olduğu miktar kaybı
  • Yağmur riskinin, kirazda olgunlaşma döneminde neden olduğu miktar kaybı
  • Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını risklerinin, arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarının sap kısmında neden olduğu miktar kaybı
  • Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını risklerinin, salamuralık yaprak üretimi yapılan asmaların yapraklarında neden olduğu miktar kaybı