Dar kasko sigortası çok düşük primler ile riskin gerçekleşmesi durumunda sizi maddi olarak darboğaza sokabilecek ciddi risklerinizi sigorta şirketine devretmiş oluyorsunuz.

Dar kasko sigortası ile sağlanmakta olan teminatlar ; Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,

Gerek hareket gerek durma halinde iken, sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması vb.. kazalar,

Aracın yanması
Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi şeklindeki başlıklar altında toplanmaktadır.