Standart sağlık poliçeleri ile işyerleri için tanzim edilen grup sağlık poliçelerinde teminat açısından ciddi farklar söz konusu değildir çoğu zaman hiç fark yoktur , ancak prim açısından ciddi avantajlı sağlamaktadır.

Faaliyet konusu , kişi sayısı , hasar prim dengesi , istenilen teminat gibi bir çok faktör primi etkilemekle beraber kişi başına yıllık düşük primler ile sağlık poliçesi koruma şemsiyesinin altına girilebilmektedir.

Sağlık sigortası ile çalışanların kurum bağlılığı artmak ile birlikte istediği doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü oluşturmaktadır.
Kişilerin kaza veya hastalık durumunda ortaya çıkacak tüm teşhis ve tedavi masrafları dünyanın neresinde olursa olsun karşılanmaktadır
İşverenin ödemiş olduğu prim tutarını vergi matrahından da indirebilmesi de ciddi avantaj sağlamaktadır.