HASAR İHBARI VE SONRASI

Risk gerçekleştiğinde, öncelikle sakin olup sigorta şirketine hasarı bildirmek gerekiyor. Sigortalı, tazmin edilmesi gereken hasar yaşadığında poliçede yazılı gün içerisinde hasar ihbarı yapmak zorunda. İhbarlar çoğunlukla telefon aracılıyla yapılırken, birlikte bizzat şirket veya acenteye giderek, mail göndererek, internet sitesi üzerinden form doldurarak da yapılabiliyor. Şirketler ise aldıkları her ihbar hakkındaki dosya bilgisini sigortalıya iletir ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne (SBM) bildirimde bulunur. Hasar ihbarı sonrası süreç; eksper atama, dosya inceleme, hasar ödemesi olarak gerçekleşir.

EKSPER FAKTÖRÜ

Sigorta şirketi hasar miktarına ilişkin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde gerekli incelemeleri tamamlayıp, hasar ve tazminat miktarını tespit edip sigortalıya bildirir. Hasar süreci ne kadar hızlı işlerse, hasar tazmini de o kadar çabuk karşılanıyor. Sigorta Eksperleri İcra Komisyonu (SEİK) ve Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği Başkanı Ahmet Nedim Erdem, eksperlerin sigortalı ve şirket arasında bir tampon görevi üstlendiğine dikkat çekti.

OTO DIŞI HASARLARDA NE YAPMAK GEREKİYOR?

Sadece oto hasarı değil, ev ve işyerinizde yangın, su baskını, hırsızlık elektronik eşya kırılması gibi hasarlarla da karşılaşmak mümkün. Bu durumlarda hasarın tanzim edilebilmesi için dosyaların eksiksiz olması gerekiyor. Poliçe ve zeyilname numaraları, poliçe vadesi, hasarın yeri ve tahmini hasar miktarı öğrenilerek sigorta şirketine haber verilmesi önemli. Bütün hasarlarda mutlaka bir resmi zabıt tutturulması ve mümkünse fotoğraf çekilmesi iyi olur.